.

 

JITA Splítková

 

Vesmírné synapse

Space synapsis

 

 

Computer graphics 2003

 

 První grafika

  průvodce výstavouCo

 

 

 

 

 

O výstavě

 

 

 

 

Slovo synapse jsme zvyklí spojovat s nervovými buňkami mozku – nazýváme tak jejich vzájemné kontakty. A není vesmír tak trochu něco jako mozek nemá své neurony a kontakty mezi nimi? Samozřejmě myšleno v básnické nadsázce. Jenže klidně můžeme v mozku vidět vesmír a v neuronech nebeská tělesa… podívejte…

Nervové buňky nejsou vzájemně izolované, tvoří mezi sebou shluky, ve kterých jich může být několik set, zrovna tak jako několik miliónů. Vzájemně jsou mezi sebou propojené vlákny - toto spojení umožňují "výrůstky" připomínajícími paličky na buben (drobné výstupky na dendritech nervových buněk zvané dendritické trny). Nejvíce jich mají neurony mozkové kůry - každý až několik desítek tisíc.

Tyto dendritické trny jsou v neustálém pohybu a mění i svůj tvar a směřují k dalším nervovým buňkám a jejich trnům – na nich se vytvářejí specializované kontakty zvané synapse. V synapsích jako ve vodiči přestupují informace z jedné nervové buňky do druhé. Než dojde k výměně informací dochází k jejich zakódování do elektrických signálů.

Podle posledních výzkumů můžeme prohlásit, že synapse jsou základním morfologickým elementem, v němž se odehrávají procesy učení a paměti. Při učení jejich množství stoupá, jejich velikost se zvětšuje a jejich tvar a distribuce se mění. Tento jev se označuje jako synaptická plasticita.

Neurony neustále svá spojení staví, ale i dostavují a přestavují na základě vzruchů, které jsou elektrochemické povahy. Ovšem ne každá synapse je trvalá, některá se rozpojí za chvíli – krátkodobý vjem, některá trvají až do mozkové smrti – to jsou trvalé znalosti a vzpomínky...

        pkvir4a_t.jpg (1296 bytes)       pkvznik2_t.jpg (1599 bytes)              pkvznik_t.jpg (1398 bytes)              pkprunik4_t.jpg (1369 bytes)               pkprunik2_t.jpg (1223 bytes)

Velký třesk, vesmír vzniká, rozpíná se a chladne…

        pkabstrakce_t.jpg (1870 bytes)       pkkytkavesmir_t.jpg (1521 bytes)        pkvesmirnakytka3_t.jpg (1710 bytes)        

Začínají vznikat podmínky pro vznik života planet, ale i života bytostí…

 

           pkgaia2_t.jpg (1598 bytes)           pksvazana3b_t.jpg (1357 bytes)        pksvazana1a_t.jpg (1162 bytes)       pktrimonku2_t.jpg (1536 bytes)       pkokno_t.jpg (1608 bytes)

Vznikla Země a vyvíjí se život…

        pkportret2_t.jpg (1545 bytes)       pkpravda4_t.jpg (1637 bytes)        pkpravda2_t.jpg (1646 bytes)

Evoluce přišla až k tvoru zvanému člověk…

      pkjidlo2_t.jpg (1693 bytes)               pkjidlovesmir_t.jpg (1615 bytes)

Začíná boj o potravu

           pkgolem1dd_t.jpg (1382 bytes)         pkhlava1_t.jpg (1320 bytes)

Lidstvo? Co bude?

            pkptacizeme_t.jpg (1186 bytes)          pkptacistesti1_t.jpg (1856 bytes)   

Zas jen dinosauři?

         pkfantazy5a_t.jpg (1514 bytes)       pkfantazie2_t.jpg (1575 bytes)       pkdivnoles2b_t.jpg (1132 bytes)  pkdivnoles2a_t.jpg (1155 bytes)

Milióny let a Slunce chladne

           pkledovysvet_t.jpg (1383 bytes)        pkledovysvet2_t.jpg (1301 bytes)         pkledovysvet3_t.jpg (1359 bytes)

Osamění – konec Slunce

          pkvesmir1_t.jpg (1613 bytes)               pkvesmir3a_t.jpg (1461 bytes)

Někde začíná nový vesmír…mozektitulnimaly.jpg (38792 bytes)


.

                        Futurologie              Galerie                Fantazie               Mýty

 

grafika a webdesign

JITA_Splitko_06597.gif (846 bytes)

2003

TOPlist